Điểm thưởng dành cho viva4

 1. 10
  Thưởng vào: 4/11/23

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 2
  Thưởng vào: 27/9/23

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 5
  Thưởng vào: 25/8/23

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 20/7/23

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị