Vima's Recent Activity

 1. Vima đã đăng chủ đề mới.

  Tuyển Dụng Nâng cao năng lực cho nhân sự Marketing tại Hòa Bình

  Nguồn: https://vieclammarketing.vn/blog/cam-nang-hr/nang-cao-nang-luc-cho-nhan-su-marketing-tai-hoa-binh Xây dựng môi trường trao đổi...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/5/24 lúc 14:52
 2. Vima đã đăng chủ đề mới.

  Tuyển Dụng Tips xây dựng đội ngũ nhân sự Marketing tại Long An hiệu quả

  Nguồn: https://vieclammarketing.vn/blog/cam-nang-hr/tips-xay-dung-doi-ngu-nhan-su-marketing-tai-long-an-hieu-qua Chú trọng đào tạo đội...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  16/5/24 lúc 16:03
 3. Vima đã đăng chủ đề mới.

  Tuyển Dụng 4 tố chất của nhân sự Marketing tại Vĩnh Long được săn đón

  Nguồn: https://vieclammarketing.vn/blog/ky-nang-tim-viec/4-to-chat-cua-nhan-su-marketing-tai-vinh-long-duoc-san-don Kiến thức chuyên...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  15/5/24 lúc 15:54
 4. Vima đã đăng chủ đề mới.

  Tuyển Dụng Công việc cụ thể một ngày của nhân viên Marketing tại Cần Thơ

  Nguồn: https://vieclammarketing.vn/blog/kien-thuc-marketing/cong-viec-cu-the-mot-ngay-cua-nhan-vien-marketing-tai-can-tho Nhân viên...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  14/5/24 lúc 16:28
 5. Vima đã đăng chủ đề mới.

  Tuyển Dụng Đăng tin tuyển dụng marketing tại Khánh Hòa sao cho hiệu quả?

  Nguồn: https://vieclammarketing.vn/blog/cam-nang-hr/dang-tin-tuyen-dung-marketing-tai-khanh-hoa-sao-cho-hieu-qua Nội dung công việc rõ...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  13/5/24