Điểm thưởng dành cho phanphoidienmayakira

 1. 20
  Thưởng vào: 15/5/24

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: 18/7/23

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 24/6/23

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 15/10/22

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị